REGULAMIN CM-PACK

1. Discord

1. NIE BĄDZ IDIOTĄ.
2. Używanie botów na kanale innym niż bot-commands jest zabronione.
3. Pingowanie administracji jest zabronione.
4. Proszenie o skrzydła/pelerynę na pv jest zabronione.
5. Proszenie o skrzydła/pelerynę na kanale innym niż prosba-o-nadanie jest zabronione.
6. Zadawanie pytań "Kiedy dostanę skrzydła?", "Ile czeka się na skrzydła" i w ogóle jakichkolwiek pytań związanych z skrzydłami i pelerynami jest zabronione.
7. Proszenie o czapke jest zabronione
8. Proszenie o item w lewej ręce jest zabronione
9. Reklamowanie czegokolwiek jest zabronione
10. Spam jest zabroniony
11. Pisanie czegoś innego niż pomysły na kanale pomysly jest zabronione.
12. Wysyłanie czegoś innego niż skrzydła na kanale propozycje-skrzydel jest zabronione.